Değerler Eğitimi

Başarılı bir okul öncesi eğitiminde  çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi  hedeflenir. Çocuklarda “Sosyal Gelişim” hedefleri aynı zamanda bir “Değerler Eğitimi”dir. 

Çocuklar okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, haklara ve farklılıklara saygı, bir göreve başlama/ görevi tamamlama, takım çalışması ve iş bölümü,  nezaket ve selamlaşma sözcüklerinii kullanma, yemek adabı gibi değerleri kazanırlar. Aile ve okul yaşantısı çocuğun sosyal çevreleridir. Bu çevrelerde bu değerlerin kazandırılması çocuğun tüm yaşamı boyunca kullanacağı sosyal becerileri de beraberinde getirir. Bu kazanımlar çocukların kişilik gelişimi kadar akademik başarısını da olumlu etkileyecektir.

Değerler Eğitimi

Büyyüen Çocuk Anaokulu Değerler Eğitimi