Acil Durum Eylem Planı

T.C. Ataşehir Kaymakamlığı

M.E.B. Özel BÜYÜYEN ÇOCUK ANAOKULU

 

ACİL DURUM EYLEM PLANI

D E P R E M, YANGIN  V E  O L A Ğ A N Ü S T Ü   D U R U M L A R

Türkiye, ve yaşadığımız şehir İstanbul deprem ve benzeri afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir kenttir. Bu duruma hazırlıklı olmak için, kurum olarak yaptığımız ve yapılacak çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.  Binamız  deprem riski göz önünde tutularak inşa edilmiş ve bu konuda alınması gereken tüm önlemler alınmıştır. Yapı Denetim yönetmeliklerine uygun olarak denetlenmiştir.

Anaokulu olarak sorumluluğumuz her çocuk velisine teslim edilene kadar sürmektedir. Afet durumlarında her türlü iletişim eksikliği yaşanabileceği düşünülerek bu karar velilere bildirilmiştir.

Olağanüstü durumlar için yaptığımız çalışmalar:

  • Tüm yönetici, öğretmen ve personelin görev paylaşımı yapıldı, gerekli eylem planları ve görev yerleri kendilerine tebliğ edildi.
  • Depremden sonra ilk 3 saniyede kendimizi korumamız için her bölümde “Yaşam Üçgen Alanları“ belirlendi. Görevli personel bilgilendirildi.
  • Bina dışına çıkış ve güvenli açık alana ulaşma  yollarının kullanımıyla boşaltım planı yapıldı.
  • Bina boşaltım planı, acil durum iletişim telefonları ve görev dağılımını gösteren çizelgeler her kata asıldı.
  • Acil çıkış alanlarında çıkışa engel olabilecek saksı, masa, sandalye, koltuk, sandık ve benzeri unsurlar ortadan kaldırıldı.
  • Belirli aralıklarla “Afet Öncesi ”, “Afet  Anı “, “ Afet Sonrası “ eğitimi verilmekte ve belirli aralıklarla tatbikatlar yapılmaktadır.
  • Öğretmen, öğrenci ve personelin kesinlikle merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapıldı.
  • Afet durumunda kullanılacak dolaba sınıf listeleri ile tüm öğrenci, öğretmen ve personelin iletişim bilgilerini içeren listeler bir klasörle yerleştirildi. Öğrenci veli acil durum haberleşme formları bu klasöre eklendi.
  • Afet durumunda tüm çocuklar, öğretmen ve personel binayı planlanmış şekilde terkederek okul bahçesinde daha önceden belirlenen her gruba ait ”toplanma alanında“ toplanacaktır. Her grubun yoklaması öğretmenleri tarafından yapılacaktır.
  • Olağanüstü hal durumunda; okulumuzda öğrencilerin ve mevcut personelin 72 saat süreyle sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli yiyecek, içecek ve ilaç stoğu bulunmaktadır.

Nilüfer Dursun Gönüllü
Okul Müdürü
01/09/2016